Cimtav Elektrik | Elektrik Panosu | Arnavutköy
PROJELENDİRME

PROJELENDİRME

Elektronik ortamda veya yazılı olarak iletilen verilerin günümüz standartları çerçevesinde AG ve OG sistemlerin yapıları CAD programları yardımıyla çizilerek imalat yapılacak ise elektromontaj hattına proje olarak teslim edilecek ise müşterisine gerekli dökümanlar ile birlikte teslimi gerçekleştirilmektedir. İmalat için projelendirilen verilen proses kontrol dosyaları ile birlikte önce sac imalat için sachane bölümüne daha sonra sırayla boyahane, mekanik montaj ve elektromontaj bölümüne iletilmektedir. Cimtav’ın projelendirme sistemi sayesinde cihaz ürün kodları kablo numaratörlerinde veya klemens numaralarında aynı numaraların vurulması gibi hataları ortadan kaldırmaktadır. Projelendirilen bütün projelerimiz Cimtav veri bankasında saklanmaktadır. Gerek duyulması durumunda yıllar sonra bile bu projelere ulaşmak müşterilerimiz için çok kolay.

  • PROJELENDİRME